Ohtlike puude langetamine ● Puude hooldus ● Hekilõikus

  • ✓ Olemas arboristi kutsetunnistus ja vastutuskindlustus
  • ✓ Tartu-, Valga-, Põlva-, Viljandi- ja Võrumaa
☎ 56299559 andres.poldre@gmail.com